Selecció de Socorristes 2018
31/05/2018

Resolució de l’Alcaldia aprovant les bases per a la selecció de SOCORRISTES i constitució d’una borsa de treball per a l’estiu 2018.

Les resolucions de l’Alcaldia nº 207 y 208 per la que s’elevan a definitiva la llista de admessos i exclosos al procediment de selecció i per la que es declaran seleccionats als candidats i es constitueix la bosa de treball, estan publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.