Resolució d’adjudicació provisional beques, programa La Dipu et Beca
Les aspirants tindran un termini de 3 dies hàbils per realitzar reclamacions en relació a les puntuacions atorgades.
27/06/2018