Sol·licitud de Vida Laboral
 
Els informes de vida laboral es poden sol·licitar-la realitzant una trucada de telèfon o entrant a la pàgina web de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). La TGSS ja no expedeix aquest tipus d'informes a les seves oficines de forma presencial.
 
 
Per sol·licitar l'informe a través del telèfon ha de cridar al 901 502 050 i marcar l'opció 1. Rebrà l'informe en el seu domicili en el termini d'una setmana.
 
 
En la pàgina web de la "Sede Electrónica de la Seguredad Social" també es pot sol·licitar l'informe a través d'aquest enllaç