El poble

<div style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: &quot;roboto condensed&quot;; font-size: 13.76px; text-align: justify;">
<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;">Montitxelvo &eacute;s un municipi xicotet i tranquil, de car&agrave;cter agr&iacute;cola, amb uns 650 habitants, que es trova a la zona est de la comarca de la Vall d&#39;Albaida (que aglutina 34 municipis), a una dist&agrave;ncia de 85 Km de Val&egrave;ncia, 20 Km de Gandia (localitat de costa meditarr&agrave;nea m&eacute;s propera) i 35 d&#39;Ontinyent. El seu terme municipal t&eacute; una extensi&oacute; de 33.125 Km2 i limita amb els termes municipals de Terrateig, Benicolet, Aielo de Rugat i L&#39;Orxa.</span></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
<span style="font-size:14px;">El poble est&agrave; ubicat a les faldes de la serra de Mariola i del Benicadell i a l&#39;inici del vall que d&oacute;na nom a la comarca. El terreny &eacute;s accidentat, sobretot a l&#39;extrem meridional, on es donen les majors altures a les Penyes Albes (656 m). Cal destacar els seus innumerables paratges naturals de gran inter&eacute;s ecol&ograve;gic i forestal, la seua important arquitectura hidr&agrave;ulica, formada per aq&uuml;eductes medievals i mines d&#39;aigua, i els seus riu-raus on antany s&#39;elaborava la pansa. Tot a&ccedil;&ograve; fa de Montitxelvo un lloc idoni per a descansar i gaudir de la gastronomia local i del contacte amb la naturalesa.</span></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 14px;"><b>MONUMENTS</b></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li>
<span style="font-size: 14px;"><cite>Arcada del Planet</cite>. Es tracta d&#39;un aq&uuml;educte que sembla datar del segle XV i que fou reconstru&iuml;t a finals del XVII o principis del XVIII.</span></li>
<li>
<cite style="font-size: 14px;">Esgl&eacute;sia Parroquial</cite><span style="font-size: 14px;">. T&eacute; per titular Santa Anna, i fou reformada al segle XVIII.</span></li>
<li>
<cite style="font-size: 14px;">Mol&iacute; de Micairent</cite><span style="font-size: 14px;">. Possiblement constru&iuml;t durant el segle XVIII a prop d&#39;un despoblat morisc.</span></li>
<li>
<cite style="font-size: 14px;">Ermita del Salvador</cite><span style="font-size: 14px;">. Xicoteta ermita devocional constru&iuml;da a finals del segle XIX.</span></li>
<li>
<cite style="font-size: 14px;">Bassa del Sastre</cite><span style="font-size: 14px;">. Magn&iacute;fica obra d&#39;enginyeria hidr&agrave;ulica constru&iuml;da possiblement a finals del segle XVII i reconstru&iuml;da en nombroses ocasions.</span></li>
<li>
<cite style="font-size: 14px;">Riuraus</cite><span style="font-size: 14px;">. Els riuraus formen part dels paisatge rural de la zona, per&ograve; estan desapareixent per falta de manteniment. La majoria es constru&iuml;ren al segle XIX.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="font-size: 14px;">COM ARRIBAR</strong></p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size:14px;"><u><em>Amb autom&ograve;bil:</em></u></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;">Des de Gandia: Agafar l&#39;autovia Gand&iacute;a-Oliva-L&#39;Olleria CV-60, fins a l&#39;eixida de Terrateig. Ja en la comarcal CV-619 el poble es troba a 1,8 Km de l&#39;eixida, i est&agrave; senyalitzat.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;">Des de Val&egrave;ncia: L&#39;opci&oacute; m&eacute;s r&agrave;pida &eacute;s agafar l&rsquo;autovia A7 (Autovia de l&#39;Interior). Passat el t&uacute;nel de l&#39;Olleria, prendre l&#39;eixida a Gandia. Montitxelvo es troba a uns 25 Km, un cop passada l&rsquo;eixida de Castell&oacute; de Rugat. Alternativament, tamb&eacute; es pot agafar l&#39;autovia en direcci&oacute; Gandia (per la costa) o l&#39;autopista en direcci&oacute; Alacant i eixint a Xeressa. Aquestes dues &uacute;ltimes opcions tenen una dist&agrave;ncia semblant, per&ograve; amb m&eacute;s tr&agrave;fic (autovia per la costa) i pagant peatge (autopista).&nbsp;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;"><em><u>Amb autob&uacute;s:</u></em><br />
<br />
Autob&uacute;s des de La Pla&ccedil;a Parc de l&#39;Estaci&oacute; a Gandia, a les 15:15h, de dilluns a divendres, exceptuant festius.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;">Itinerari: Gandia, Parc de l&#39;Estaci&oacute; - Gandia, Hospital - Alfahuir - R&ograve;tova - Llocnou de Sant Jeroni - Terrateig - <strong>Montitxelvo</strong> - Aielo de Rugat - Rugat - Castell&oacute; de Rugat - R&agrave;fol de Salem - Salem&nbsp;</span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;"><u><em>Amb tren:</em></u><br />
<br />
L&#39;estaci&oacute; intermodal de Gandia combina ferrocarril i autobusos a un mateix edifici. Gandia es troba perfectament connectada amb la ciutat de Val&egrave;ncia cada 20 minuts aproximadament.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;"><strong>LOCALITZACI&Oacute;</strong></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div class="wrapper">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4422385.906051336!... style="border:0" width="600"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<style type="text/css">
.wrapper {
position: relative;
padding-bottom: 56.25%;
height: 0;
overflow: hidden;
}
.wrapper iframe {
position: absolute;
top:0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}</style>

Formulari de cerca