Paratge Natural Municipal Penyes Albes

El Paratge Natural Municipal (PNM) 'Penyes Albes' es va declarar com a tal l'any 2010, i està situat en el sector sud dels termes municipals de Montitxelvo i Terrateig, en la comarca de la Vall d´Albaida, província de València. El paratge comprén una superfície de 347,42 ha.

Des del punt de vista del relleu i la complexitat topogràfica, el paratge té una alta qualitat paisatgística, es caracteritza per l'abrupte de les muntanyes (amb pendents superiors al 30%) , fonamentalment en el terreny més meridional on es donen les majors altures. Les 'Penyes Albes' formen part de gran anticlinal prebètic format per les serres del Benicadell i Ador.

La zona també té un alt valor botànic amb flora endèmica rara o amenaçada. La seua fauna està representada per diverses espècies d'amfibis i rèptils protegides. Hi ha dos jaciments arqueològics: la Cova del Racó Tancat i la Cova Fosca. A més, hi ha diversos elements de patrimoni etnològic.

Enllaç a: Pàgina GVA, Notícia Levante-EMV