Consultori Metge

Adreça: Carrer Les Escoles, X

Telèfon: 96 282 68 00

 

Metge de Capçalera: 

Horari de Metge:

 

Infermera:

Horari d'Infermera:

 

Cita Prèvia:

     Telèfon: 96 282 99 70

     Web: http://www.san.gva.es/citaprevia

 

Servei d'Urgències: Castelló de Rugat

     Telèfon:  96 282 99 72

 

Hospital Regional: San Francesc de Borja (Gandia)

Telèfons (llista completa):

     Emèrgencies: 112

     Urgències: 96 284 96 00

     Cita Prèvia: 96 284 97 00

     Centraleta: 96 284 95 00