Resolució de l’Alcadía aprovant les bases per a la concessió d’una beca post grau per a la realització del projecte: Diagnòstic del servei d’abastiment del servei d’aigua potable a Montitxelvo
8/02/2018

El termini per a presentar sol·licituds finalitza el dilluns, 19 de febrer.