Possessió de càrrec de regidor
4/09/2017

En ple extraordinari de 1 de setembre de 2017, David Bataller Soler ha pres possessió de càrrec de regidor pel grup X Montitxelvo, en substitució d'Angeles Vicedo Escrivà.

Des de la Corporació Municipal li donem la benvinguda!