Metereologia

 

-- Pàgina Web de AEMET (Agencia Estatal Metereología)

 

-- Página Web de Avamet (Associación Valenciana Meteorologia)

 

-- Dades i Previsió de l'estació metereològica AVAMET a Montitxelvo (Gestionat per Juan Gómez Caballero)