Resolució de l'Alcaldia de concurs per a l'adjudicació de la concesió del bar de la Casa de la Cultura
10/01/2018

Per Resolució de l'Alcaldia nº 2/2018 amb data 09/01/2018 s'obri la convocatòria de concurs per a l'adjudicació de la concesió del bar de la Casa de la Cultura, el que es publica als efectes oportuns.